Oyun Listesi
Kullanım Koşulları


Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. www.gelbize.com bu maddelerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilir. Bu şartlardan bir ya da birkaçının ihlal edilmesi durumunda herhangi bir uyarı ya da bilgi vermeye gerek kalmadan kullanımınızı kısıtlama ya da son verme hakkımız saklıdır.

Siteyi kullanırken tüm işlemlerinizden kişisel olarak sorumlu olduğunuz, eylemleriniz nedeniyle zarar görebilecek herkesin zararlarını tazmin etmek zorunda kalacağınız önemle ihtar olunur. Aşağıda yazılı hususların herhangi birinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu, herhangi bir resmi mercii ya da mahkemelerce geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.

Bu web sitesi Gelbize.com'a aittir, Siteye erişerek ya da siteyi kullanarak sitenin Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Politikamızı kabul etmiş bulunmaktasınız..

Sitenin Ziyaretçiler Tarafından Kullanımı


Bu site ziyaretçilerin, kişisel ve ticari olmayan kullanımı için tasarlanmıştır. Sitenin sağladığı bilgi, yazılım, ürün ya da hizmetlerin hiçbiri ziyaretçiler tarafından değiştirilemez, kopyalanamaz, aktarılamaz, teşhir edilemez, ifşa edilemez, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, herhangi bir lisansa konu olamaz, site içeriğindeki bilgilerden başka işler türetilemez, devredilemez ya da satılamaz. Bu sitedeki her türlü görsel veya işitsel verilerin (Gelbize.com tarafından herhangi bir şekilde yazılı izin verilmeden) değiştirilmesi, çoğaltılması, dağıtılması, yayınlanması, teşhir edilmesi, aktarılması ve benzeri faaliyetlerde bulunulması yasaktır.

Ziyaretçilerin indirdiği yazılım, dosyalar, grafikler, veriler ya da herhangi bir içerik, Gelbize.com'a veya ilgili kurum ve kuruluşlara aittir. Gelbize.com yazılımın ve bütün ilgili fikri mülkiyet haklarının tüm tasarruf yetkisini elinde bulundurur. Ziyaretçiler bu verileri siteden indirdiklerinde, Gelbize.com ,indirilen verileri gerekli gördüğü taktirde ziyaretçilerden geri isteme hakkına sahiptir.Bu veriler yeniden dağıtılamayacağı ya da satılamayacağı gibi tasarımıyla oynanamaz veya başka bir forma sokulamaz.

Ziyaretçiler Tarafından Gönderilen Veriler


Ziyaretçiler, siteye gönderdikleri bütün verilerden yasallık, güvenilirlik, uygunluk, orijinallik ve telif hakkı açısından sorumlu olduklarını kanuni olarak kabul etmektedirler. Sitenin kullanımı yoluyla hakaret içeren, küçük düşürücü, müstehcen, tehditkar, özel ve kamu haklarına saldırıda bulunan, yasal olmayan, sakıncalı ya da suç oluşturacak ya da suça teşvik edecek, herhangi bir tarafın haklarını çiğneyecek, mükellefiyete yol açacak ya da kanuna karşı gelecek herhangi bir veri yüklenemez, dağıtılamaz ya da yayınlanamaz.

Gizlilik Politikamıza uygun olarak, şahsen tespit edilebilir bilgiler haricinde Gelbize.com'a bu site üzerinden gönderilen tüm fikir, öneri, yorum, grafik ya da diğer bilgiler, bu anlaşma sonradan feshedilse dahi Gelbize.com'un mülkiyetinde kalacaktır. Gelbize.com.com siteye gönderilen bütün bilgileri ticari ve ticari olmayan amaçlar için, kopyalama, ifşa etme, dağıtımını yapma, bünyesine katma ve kullanma hak ve yetkisini elinde bulundurmaktadır.

Siteye gönderilen yorumlar


Siteye gönderilen yorum ve görüşler ile bunlarla birlikte sunulan isimlerin kullanım hakkı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yer alan tüm malî ve bunlara bağlı haklar dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir telif ücretine tâbi olmaksızın daimi ve gayrikabili rücu surette münhasıran www.Gelbize.com'a aittir.

Siteye gönderilen tüm yorum ve görüşler ile bunların www.Gelbize.com ve ilgili şirketleri tarafından kullanımının üçüncü şahısların haklarını herhangi bir surette ihlâl etmediği bu yorum ve görüşlerin sahipleri tarafından taahhüt ve garanti altına alınmış sayılır. Gerek üçüncü şahısların haklarını ihlal eden, gerekse kanuna, ahlâka ve umumi adaba aykırı olan yorum ve görüşler www.Gelbize.com tarafından tespit edilip de siteden kaldırılıncaya dek hukuki ve cezai tüm sorumluluk kendilerine aittir.

Kamuya açık sohbet odalarının kullanımı


Sohbet odalarındaki kullanıcılar, kendi yarattıkları ekran isimleri ile tanımlanırlar. www.Gelbize.com sitesinin sayfalarında ifşa edilen her şeyin halka açık olduğunun unutulmaması ve kullanıcıların kişisel bilgilerini bu alanlarda hiçbir suretle ifşa etmemeleri önemle ihtar olunur. Gelbize.com sitesi içindeki diğer kullanıcılara ad, soyad, tc kimlik no, kimlik bilgisi, açık adres bilgisi, telefon numarası vb. önemli bilgileri vermeniz durumunda, size karşı oluşabilecek maddi yada manevi zararlardan www.Gelbize.com hiçbir şekilde sorumlu değildir.İfşa edilen bilgilerden dolayı www.Gelbize.com'a hiç bir surette sorumluluk yüklenemez. Bu tür alanlarda kullanıcılar tarafından sarf edilen, içeriği suç unsuru ihtiva edenler dahil her türlü söz ve yazıların sorumluluğu tamamen kendilerine aittir. www.Gelbize.com, hakaret, küfür, tehdit, ahlaka aykırılık, pornografi, kanuna aykırı bir fiilin övülmesi gibi içerikleri tespit ettiği anda derhal sistemden silme hakkına sahiptir. www.Gelbize.com herhangi bir yasal ve idari isteğe yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklamak hakkını her zaman saklı tutar ve bundan doğacak tazminat taleplerinden sorumlu değildir.


Feragatname


Gelbize.com bu sitenin içeriğinin doğruluğu ya da eksiksizliği konusunda herhangi bir garanti vermez ve sorumluluk üstlenmez. Sitenin içindeki metinler, grafikler, bağlantılar, bilgiler, hizmetler ve ürünler; "göründüğü gibidir"; sarih ya da zımni olsalar da herhangi bir garanti kapsamında değildir. Gelbize.com, bu sitede bulunan işlevlerin kesintisiz ya da hatasız olacağını, mevcut hataların düzeltileceğini, sitedeki ya da siteyi destekleyen sunucuların virüsler ya da diğer zararlı bileşenlerden arınmış olacağını garanti etmez. Üyelik şartlarına uymayan üyeler (özel üyeler yada yetkili operatörler dahil) kullanıcı hesapları (kullanıcının hesabının o an bağlı bulunduğu ip adresindeki tüm diğer kullanıcı hesapları ile birlikte) Gelbize.com tarafından bloke edilir. Bloke edilen kullanıcı hesapları için Özel Üyelik ya da Operatörlük ücreti servisleri ile ilgili para iadesi yapılmaz.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
Gelbize.com, aşağıda belirtilenler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere web sitesinin kullanılmasıyla oluşan ya da kullanılmasından kaynaklanan hiçbir hasardan ya da zarardan sorumlu değildir.


WEB SİTELERİNİN KULLANIMI (YA DA KULLANIMDAKİ YETERSİZLİK)

BİZİM WEB SİTEMİZDEN HİPER BAĞLANTI YOLUYLA BAŞKA SİTELERİN KULLANIMI (YA DA KULLANIMDAKİ YETERSİZLİK)

İFA ETMEME

HATA

ÇIKARMA

KESİLME

KUSUR

İŞLEMDE YA DA AKTARIMDA GECİKME

HAT KESİNTİSİ

BİR KAYIP YA DA ZARARDAN DOLAYI BİR KİŞİYE DOĞRUDAN TAZMİNAT VERİLMESİ GEREKEN HASARLAR

BİR KAYIP YA DA ZARARDAN KAYNAKLANMASI MUHTEMEL OLAN HASARLAR

DOĞRUDAN BİR KAYIP YA DA ZARARDAN KAYNAKLANAN ÇEŞİTLİ HASARLAR VE MASRAFLARDahası, Gelbize.com önceden bu şekilde hasarlar meydana gelebileceği konusunda bilgilendirilmiş olsa dahi, hiçbir şekilde, burada sayılanlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir hasardan ve/veya zarardan sorumlu değildir.

Tazminat
Bu koşul ve şartların herhangi birinin ihlali halinde, oluşacak makul avukatlık ve yargılama giderleri de dahil, her türlü zarar, masraf, hasar ve giderlerin tazmini, Gelbize.com'un, yönetici ve çalışanlarının, ajansların, ilgili kurum yada kuruluşların ve Gelbize.com'un lisans verdiği kişi ya da kuruluşların uğradığı zararların tazmini, bu kişi ve kurumların savunması ve korunması mükellefiyeti kullanıcılara aittir.

Diğer Sitelerle Bağlantılar
Bu Site başka dünya çapında web sitelerine de ulaşma imkanı sağlar. Gelbize.com bu siteleri kontrol etmez, bu sitelere erişirken oluşabilecek risklerden tamamen kullanıcılar sorumludur. Gelbize.com bu Site aracılığıyla ulaşılan başka sitelerde sunulan ürün ya da bilgileri desteklemez ve onaylamaz. Web sitenizin adres bölümündeki Web adresini (URL) hala Gelbize.com'un sitesinde mi yoksa başka bir sitede mi olup olmadığınızı tespit etmek için lütfen kontrol edin.